רשיון להקרנה פומבית לבית עסק

אנא השלם את כל הפרטים הבאים על מנת שנוכל לערוך עבורך את הרשיון המתאים לצורך שידור בבית העסק

שם חברה/בעלים מלא (פרטים להוצאת חשבונית)
מספר ח.פ/עוסק מורשה (פרטים להוצאת חשבונית)
כתובת מלאה של בית העסק
כתובת דוא"ל
מספר מקומות ישיבה בתפוסה מלאה בבית העסק
שם איש קשר
מספר נייד של איש קשר