תוצאות
אחרונות
תוצאות אחרונות
לתוצאות נוספות

"מהחקירה שערכתי עולה תמונה עגומה של התנהלות"

לוזון בתגובה | צילום: אריאל שלום
דו"ח שעסק בגירעון של ההתאחדות מפנה אצבע לכיוונו של אבי לוזון

"מהחקירה שערכתי עולה תמונה עגומה של התנהלות ההתאחדות לכדורגל, בכל הקשור להיווצרות תשלום עודף בכספי ההתאחדות לקבוצות בהיקף של 38.5 מיליון שקל" – זוהי השורה הראשונה בסעיף הסיכום של רואה החשבון עופר אלקלעי בדו"ח החקירה שהגיש בנושא הגרעון בהתאחדות לכדורגל ואשר הגיע לידי "מעריב-השבוע".

 

אלקלעי, ממשרד הייעוץ העסקי בקרה וניהול סיכונים "אלקלעי מונרוב", העביר לפני כשבועיים את הממצאים ליו"ר ועדת התמיכות, ראש מנהל הספורט במשרד התרבות והספורט, ד"ר אורי שפר. זאת, אחרי שקיים פגישות וניהל שיחות עם עשרות המעורבים בפרשה - בהם גם יו"ר ההתאחדות לכדורגל לשעבר אבי לוזון, גזבר ההתאחדות לשעבר שטרן חלובה, חשב ההתאחדות מאיר ליבר, מנכ"ל ההתאחדות בעבר אורי שילה, המנכ"ל הנוכחי רותם קמר, יו"ר הרשות לבקרה תקציבית עופר אורליצקי, יו"ר הטוטו לשעבר צחי פישביין ז"ל, יו"ר ועדת הכספים אריה זייף, מנכ"לי קבוצות בליגת העל, רואי חשבון בקבוצות, מבקרי כספים במועדונים, יועצים משפטיים ואפילו יו"ר ההתאחדות עופר עיני, למרות שלא היה בתפקיד באותה תקופה.

 

 

אלקלעי מונה לפני שמונה חודשים לחקור גירעון של  22.8 מיליוני השקלים שהתגלו בהתאחדות לכדורגל בשל עודף השימושים ועודף ההעברות לקבוצות, מעבר לתקבולים אשר התקבלו מהמועצה להסדר ההימורים ומזכויות שידור.

 

דו"ח החקירה נועד לבדוק את היקף הגירעון שהתגלה, את הסיבות להיווצרות אותו גירעון, את האחראים, את תפקוד מנגנוני הבקרה, את הצגת הגירעון לאורך השנים וכמובן את הטיפול בגירעון לאחר שהתגלה. בסיום החקירה נשלחה טיוטה לתגובת כל הגורמים הרלוונטיים ותגובתם שולבה בדו"ח.

 

משרדי ההתאחדות. מדיניות של איפה ואיפה? (עדי אבישי)

 

הדו"ח, המשתרע על פני 47 עמודים, בחן רק את נושא הגרעון מזכויות השידור וממועצת ההימורים ולא פעילויות אחרות בהתאחדות. אלקלעי נמנע ממסקנות משפטיות והסתפק בעובדות שנאספו על ידו ובהבנה שלו להשתלשלות האירועים.

 

 הבדיקות התייחסו לחמש עונות, מ-2008 ועד 2013, והרקע לבדיקה היה פרסום של משרד התרבות והספורט לבחירת רואה חשבון כדי לקבל שירותי ביקורת חקירתית בהתאחדות לכדורגל.

 

מהבדיקה עולה שההתאחדות לכדורגל חילקה כספים לקבוצות השונות במהלך העונות ללא הצגת תחשיבים מסודרים אשר מנתחים את הסכומים שהתקבלו מזכויות השידור ומהמועצה להסדר הימורים בספורט. "לעניין זה", כותב אלקלעי, "חשוב לציין כי קיימת אי ודאות לגבי היקף הכספים שהתקבלו בפועל בהתאחדות מהמקורות השונים אל מול ההתחייבות שניתנה לקבוצות בתחילת כל עונה. במסגרת הדיונים השונים בהתאחדות, לא איתרתי כי הוצגו חישובים, או ניתנו הסברים לאופן קביעת סכום ההקצבות. חמור מכך, בבדיקתי לא איתרתי כי הוכן והוצג בפני הוועדות השונות של ההתאחדות, דו"ח בקרה של 'תכנון למול ביצוע' או 'דו"ח תזרים מזומנים' בכל הקשור לעודף העברות ושימושים למול תקבולים מזכויות שידור והטוטו".

 

במסגרת החקירה ערך אלקלעי בדיקה של היקף הכספים שאמורים היו להגיע מהמקורות השונים ובהם עולים פערים בין מה שהגיע בפועל, לבין מה שאמור היה להגיע. לדוגמא, בעונות 2011/12 ו-2012/13 אמורה היתה מועצת ההימורים להעביר 160 מיליון שקל להתאחדות, אך בפועל העבירה כ-145 מיליון. ערוץ 10 התחייב להעביר בעונת 2008/09 סכום של 28.5 מיליון, ובפועל העביר רק 25.2.

 

מכבי חיפה קופחה ב-151 אלף שקל בעונת 2011/12 (ערן לוף)

 

בדו"ח ניתן למצוא את הסכומים שקיבלו כל קבוצות הכדורגל, וזאת אחרי שיחות עם החשבים והגזברים. מרשימה מפורטת שנמצאת בדו"ח ניתן ללמוד שיש קבוצות רבות שקיבלו מעבר לסכום שאמורות היו לקבל, ולעומת זאת יש קבוצות שקיבלו פחות. כמו למשל מכבי חיפה בעונת 2011/12 שקיבלה 151 אלף שקל פחות ממה שהיתה אמורה לקבל.

 

"לדעתי המקצועית, הדוחות הכספים בשנים הללו לא הציגו בצורה נכונה את מצבה הכספי של ההתאחדות. עודף העברות לקבוצות בסכום כולל של 22.8 מיליון שקל הוצג כנכס במסגרת סעיף "חייבים ויתרות חובה" במאזן, למרות שמבחינה חשבונאית לא עמד בקריטריונים החשבונאים המקובלים להכרה בכספים אלו כנכס. בסופו של יום בוצע תיקון בדו"חות הכספיים של ההתאחדות בצורה של הצגה מחדש. כאמור לעיל מבדיקתי עולה כי עודף ההעברות לקבוצות היה בסכום גבוה יותר וחלקו כוסה על ידי כספי ההתאחדות" כותב אלקלעי.

 

בדו"ח המדוקדק ניתן למצוא גם את תמצית התגובות של חלק מהמעורבים. כצפוי תגובתו של אבי לוזון היא המרתקת ביותר. "הביקורת המוצגת בדו"ח הינה מגמתית ונראה כאילו סומנה מטרה מראש על ידי הגורמים השונים שהזמינו את הדו"ח. עודף ההעברות שיש להתייחס אליו הוא 6.89 מיליון שקל בלבד. היתרה מהווה כספים ששולמו על ידי ההתאחדות, מתקציביה, מראש ובשיקול דעת, באישור הגופים המאשרים על מנת לתקצב ולתפעל קבוצות כדורגל של הליגה הלאומית וליגה א', כשהם רואים את טובת ענף הכדורגל לנגד עיניהם... הבעייתיות בהצגה החשבונאית בדו"חות הכספיים קיימת משנת 2012 ואילך בלבד.  יו"ר ההתאחדות, המבצע תפקידו בהתנדבות, פעל בהתאם להחלטות האסיפה הכללית, ההנהלה והמזכירות. ההחלטות לגבי סכומי הקצבות המינימום התקבלו כדין ואושרו על ידי הנהלת ההתאחדות, לאחר הפעלת­ שיקול דעת ובחינת הנתונים".

 

לאחר תגובתו של לוזון הביא אלקלעי התייחסות מיוחדת לדברים וכתב: "יודגש כי לא הופעלו לחצים על עורך הדו"ח וכי לא סומנו כל מטרות לפני תחילת הבדיקה. ממצאי הדו"ח מדברים בעד עצמם. לעניין טענתו של מר לוזון לכך שחלוקת הכספים לקבוצות ליגה לאומית וליגה א' הינה מחלק הכספים המיועד לתפעול ההתאחדות, אציין כי לא מצאתי כל פרוטוקול שבו מתקיים דיון או החלטה לחלוקה של כספים המיועדים לתפעול ההתאחדות בהסכם עם הטוטו".

 

מעריב
ברשתות החברתיות
כל הזכויות שמורות לצ'רלטון בע"מ