תקנון  עבור פעילות ספורט 1 / אלקטרה החל מיום  1/8/2023  עד לתאריך 1/8/2025

תקנון
| .
תקנון
| .
תקנון
| .
תקנון
|
תקנון
| .