מכבי ישראל בפנייה דחופה לחשב הכללי באוצר: הכר במצוקת ענפי הספורט

נאור גלילי
נאור גלילי | מכבי ישראל

התנועה פנתה בשם מאות אגודות מכבי בענפי הספורט השונים ברחבי הארץ ואלפי הספורטאים הפועלים במסגרתם: "אשר את התשלומים המגיעים להם"

(גודל טקסט)

תנועת מכבי ישראל פנתה בבקשה דחופה לחשב הכללי באוצר, רו"ח יהלי רוטברג, עם העתקים לשר התרבות והספורט ח"כ חילי טרופר וראשי משרדו, בשם מאות אגודות מכבי בענפי הספורט השונים ברחבי הארץ, ואלפי הספורטאים הפועלים במסגרתם – בנוגע לתשלום תמיכות לאגודות הספורט.

מנכ"ל מכבי ישראל נאור גלילי ציין בפני החשב הכללי: "החל משנת 2019 נושא התמיכה לאגודות ספורט תחרותי עבר מהמועצה להסדר ההימורים בספורט לידי משרד הספורט. לצערנו, למעבר זה נלוו קשיים ומהמורות המקשים על פעילותן של אגודות הספורט. במשך שנים, כאשר התמיכות היו תחת המועצה להסדר ההימורים בספורט, מועדי התשלום היו קבועים (והתשלומים הועברו כדלהלן – 25 אחוז מהתמיכה בכל אחד מהתאריכים הבאים – 1.2, 1.4, 1.7 ו-1.10). אולם החל משנת 2019 עת עברה האחריות למשרד הספורט, נוצר חוסר וודאות לגבי מועדי התשלום שאינם סדירים. חוסר הוודאות במועדי קבלת התמיכות יוצר מציאות בלתי אפשרית לניהול אגודות ופעילות ספורט".

גלילי הוסיף בפנייה: "כידוע לך, מדינת ישראל בהיעדר תקציב, אישרה עד כה לשלם 40 אחוז מסך התמיכה שניתנה בשנת 2020, וזאת אך ורק לעמותות אשר קיבלו תמיכה בשנתיים האחרונות. מצב דברים זה מעמיד את אגודות הספורט מול שוקת שבורה, שכן אגודות סיימו את התשלומים בגין העונה האחרונה, אך קיבלו כאמור אך רק 40 אחוז מהתמיכה המגיעה להם, דבר היוצר גרעון תקציבי הפוגע בצורה קשה באגודות. פניות רבות בנושא זה נשלחו למשרד הספורט ולמועצה להסדר ההימורים בספורט, ונענו בכך שהחשב הכללי אינו מאשר תקצוב מאשר מעבר ל-40 אחוז ששולמו עד כה".

גלילי סיכם במכתבו: "לאור האמור לעיל, אנו פונים אליך בבקשה להכיר בצורך ובמצוקת ענפי הספורט ולאשר תשלום/מקדמה של לפחות 75% מהתמיכה המגיעה בגין שנת 2021, וכן לאשר תשלום 50 אחוז לעמותות חדשות אשר לא קיבלו תקציב בשנים 2019-2020 ובשל כך לא מקבלות את המקדמה, ובעצם לא קיבלו כלל תקציב השנה. מיותר לציין כי עמותה אשר לא תימצא זכאית נדרשת להשיב את המקדמה שקיבלה. למכתב זה מצורפות פניות מאגודות שונות, הזועקות את מצוקתן". 

מה דעתך על הכתבה?

אהבתי
לא אהבתי